Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu P2

BAŞVURU KOŞULLARI

Türk Hava Kurumu ile Aksaray Üniversitesi arasında imzalanmış olan işbirliği protokolü kapsamında, 04-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu (P2) eğitimi verilmesi planlanmış olup kurs başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

-Son başvuru tarihi 16.06.2023' dir.

-Kurs kontenjanı 14 kişiyle sınırlıdır.

-Yamaç Paraşütü teorik ve uygulamalı yer eğitimleri Aksaray Üniversitesi kampüsünde, uygulamalı (uçuş) eğitimleri ise Sağlık Kasabası (Bağlı Köyü Kızıltepesinde) gerçekleştirilecektir.

- Kurs ücreti: 4000 TL ve uçuş kaza sigortası: :  95  TL olmak üzere 4095 TL’ dir.

-Aksaray Üniversitesi Öğrencileri için kurs ücreti: 350 TL ve uçuş kaza sigortası: 95 TL olmak üzere 445 TL’dir.

- Ön başvuru için öğrenci belgesi, kimlik belgesi, adli sicil kaydı ve aile hekiminden alınmış sağlık raporunun sisteme yüklenmesi zorunludur.

- Ön başvurusu kabul edilen adaylara e-posta ile bilgi verilecektir.

- Başvuru kesinleştikten sonra kurs ücreti ve uçuş kaza sigortası bedelinin ödendiğine dair dekontun e-posta yolu ile gönderilmesi istenecektir.

Kurs Ücretinin Yatacağı Türk Hava Kurumu Banka Hesap Numarası:

Ziraat Bankası IBAN: TR23 0001 0017 8000 0020 0858 88 (Açıklamaya Aksaray Üniversitesi Yamaç Paraşütü Kurs Ücreti olarak belirtilecektir).

Uçuş Kaza Sigortası Ücretinin Yatacağı Türk Hava Kurumu Banka Hesap Numarası:

THK Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. adına

Vakıfbank Ankara Şubesi IBAN: TR3800 0150 0158 0073 0134 2130 (Açıklamaya Aksaray Üniversitesi Yamaç Paraşütü Uçuş Kaza Sigortası olarak belirtilecektir).

- Katılım sağlayacak kursiyerler için konaklama ve yemek giderleri kursiyere aittir.

Ön Başvuru için tıklayınız

Kursa Katılım Şartları

Yamaç Paraşütü Başlangıç Kursu (P2)

Kurs; kursiyer sayısı ve meteorolojik koşullara bağlı olarak asgari 7 uçuş günüdür.

a. 16 yaşından gün almış olmak,

b. En az 1.50m, en fazla 2.00 m boyunda ve en az 45 kg, en fazla 120 kg ağırlığında olmak,

c. En az ilköğretim mezunu olmak,

d. Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,

e. Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.

Hazırlanması Gereken Evraklar (Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar İçin)

a. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

b. Adli sicil kaydı kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında herhangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.) (E- Devlet çıktısı)

c. Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)

d. Öğrenim durum belgesi (E- Devlet)

e. Taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi

f. Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

g. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu

h. Yamaç Paraşütü sporu yapabilmek için tek hekim raporu almış olmak(“Yamaç Paraşütü Sporu Yapmasında Bir Engel Yoktur” ibaresi yazılacak)

ı. Eğitim süresince uçuşa ve atlayışa elverişliliğini etkileyecek sağlık durumunda şüpheli bir durumun tespiti halinde kişi 1. Basamak, 2, 3. Basamak sağlık hizmet sunucularından birine yeniden sağlık raporu almak amacı ile yönlendirilir.