Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Koronavirüs Covid-19 Küresel Salgını Acil Durum Eylem Planı