Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Tanıtım

Aksaray Üniversitesi, 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında "Spor ve Sağlık" alanında pilot üniversite olarak belirlenmiştir.

Bu sürecin ilgili paydaşlarla sistematik ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine ve izlenmesine yönelik olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının koordinasyonunda bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonda YÖK'ün dışında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile konusunda uzman öğretim üyeleri yer almıştır.

Bu program ile ülkemiz hedefleri kapsamında, Aksaray Üniversitesi' nin başta Aksaray olmak üzere bölge ile bütünleşmesini sağlamak, spor ve sağlık alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayeyi geliştirmek, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşılarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmek, üniversite altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak bu sektörlerin kalkınmasını sağlamaktır.

Aksaray Üniversitesi olarak, yerel/bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle kendi araştırma stratejileri arasındaki bağı, Üniversite – sanayi ve üniversite – şehir ortaklıklarıyla yerel kalkınma hedefleri ile kurmaya çalışılmaktadır.

Bu bağlamda, bölgenin ve üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak Aksaray Üniversitesinin Spor ve Sağlık Alanında ihtisaslaşması ile üniversite-sanayi işbirliği hayata geçirilerek, bu alanda bölgeye nitelikli insan kaynağı, inovasyon kültürü, katma değerli ürünlere yönelik yatırım ve bilgi birikimi sağlanacaktır. Bununla birlikte spor-sağlık ekseninde ve sektörle birlikte yapılacak ihtisaslaşmaya yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile yüksek katma değerlere sahip çeşitli spor ürünlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi sonucunda yapılacak yüksek gelir getirici yatırımlarla ithalat ikamesi ve yeni istihdam ortamı sağlanarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunulacaktır.