Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Erasmus

COMBINING THEORY AND PRACTICE IN SPORT VOLUNTEERING

ERASMUS+ KA153- Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

 

ASÜ Spor İhtisas ve Sağlık Koordinatörlüğü sporda gönüllülük konusunda hem teorik bilgilerin hem de pratik deneyimlerin paylaşılacağı ve tartışılacağı bir ortam yaratmak amacıyla bu projeyi geliştirmiştir.

Bu projenin ana fikri, spor alanında çalışan antrenörler, antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri, gençler, üniversite öğrencileri dahil olmak üzere tüm gençlik çalışanlarının temel becerilerini gönüllülük çerçevesinde teşvik etmek ve bu kişilere iyi örneklerle yardımcı olmaktır. Bahsedilen temel beceriler, özellikle imkanları kısıtlı gençlerle farklı spor dallarında sürecin yönetimi ve yönetimine ilişkin teorik bilgi olarak tanımlanabilir. Bu tür temel bilgiler, bu projede deneyimli akademisyenler / uzmanlar tarafından verilecek çeşitli seminerler ve eğitimler aracılığıyla ele alınmıştır. Ve bu projede belirlenen sosyal beceriler, iletişim becerileri, yetkin karar verme, etik ve organizasyon becerileridir. Proje hareketliliği sırasında uygulanan farklı sargın ve yaygın eğitim yöntemleri ve diğer araçlar/teknikler yoluyla gençlik çalışanlarının bahsedilen bu temel becerileri geliştirmelerinin desteklenmesi planlanmıştır.

Projenin ana hedefleri şunlardır:

Mesleki veya eğitimsel önceliklerle güçlü ve zayıf yönlerini tanımlarken yerel veya yabancı gönüllülerin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin anlamlı bir analiz yapmak,

Yerel ya da yabancı bir gönüllü ile (uzlaşı yoluyla) ölçülebilir ve gerçekçi hedefler koyabilme; gerçekleştirilmesi, gönüllünün yeterliliklerinin gelişimini garanti edecek ve tamamlanan görev memnuniyeti sağlamak,

Yöntem ve teknik yelpazesini genişleterek sporda gönüllülük yapan yüksek kaliteli gençlik çalışmalarını teşvik etmek,

Katılımcılara, imkanları kısıtlı gençleri spor gönüllülüğüne nasıl entegre edecekleri konusunda ders vermek,

Spor etkinlikleri/proje yönetimi ve sporda risk yönetimi hakkında gençlik çalışanlarını eğitmek,

Fiziksel engelleri olan gençlerin katılım fırsatlarına ilişkin akademik çalışma ve analiz sonuçlarının aktarılması,

Gençlik ve toplum çalışmaları kapsamında sporda gönüllülük sporunun en iyi örneklerinin ve uygulamalarının paylaşılması,

Gönüllülerle entegrasyon ve ekip oluşturma süreçlerinin desteklenmesi,

Bir gönüllünün sert ve yumuşak becerilerinin gelişiminin izlenmesi - varsayılan hedeflere ulaşılabilirlik,

Gönüllülük sürecini (öncesi-sonrası) gönüllü ile birlikte değerlendirerek tatmin edici çalışmaları geliştirmenin yollarını belirlemek.

 

Proje kapsamında üretilen teorik ve pratik seans çıktılarını aşağıdaki dosyalardan ulaşılabilir.