Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Proje Ön Başvuru Değerlendirme Sonuçları

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” programının temel amacı üniversitelerin bulundukları bölgeye olan katkılarını arttırmak ve belirli alanlarda ihtisaslaşmaya teşvik etmektir. Bu kapsamda Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Stratejilerini belirleyen Üniversitemiz bölgenin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı sağlamak için “Bölgenin kalkınma politikalarında “Spor ve Sağlık” ın önemli bir katma değer unsuru olarak yer alması” hedefini benimsemiştir. Bu bağlamda, üniversitede yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinin sanayiye aktarılması ile bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle katma değerli ürünlere yatırım yapılmasını ve bölgede yeni istihdam alanlarının oluşmasını sağlayacak projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, sanayi ve üniversite arasında maksimum düzeyde iş birliği kurulmasını, bu yolla toplumsal kalkınmanın hızlandırılmasını sağlayacak ve ülke ekonomisine değer katacak projeleri desteklemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda 07.01.2020 tarihinde proje ön başvuru çağrısı ilan edilmiş ve bu çağrıya 34 proje önerisi kabul edilmiştir. Proje önerilerinin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve ikinci aşama başvuruya hak kazanan projelerin yürütücülerine ait bilgiler aşağıda verilmiştir.  

İkinci aşama proje başvurusu yapmaya hak kazanan proje yürütücüleri başvurularını 29.06.2020-13.07.2020 tarihleri arasında yapacaklardır. Projelere başvurular ASÜ BAPSİS üzerinden Spor ve Sağlık Koordinatörlüğü Projeleri tamamen elektronik ortamda yapılacak olup tüm adımların otomasyonda yer alan ilgili uyarı ve açıklamalar dikkate alınarak titizlikle yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ıslak imzalı evrakların EBYS üzerinden Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Başvuru yapmadan önce ilgili tüm hususların dikkatlice gözden geçirilmesi başvuru sahiplerinin menfaatine olacaktır.


Saygılarımızla,

Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü