Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Projeler

ü  Bisikletle güvenli ve hızlı ulaşım kapsamında nitelikli, inovatif ve yerli donanım geliştirilmesi

ü  Sporcu Sağlığı ve Beslenme Bilincinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi

ü  Sürdürülebilir spor kapsamında faaliyetler yürütülmesi

ü  Geçmişten geleceğe okçuluk kapsamında yerli, katma değeri yüksek ve nitelikli malzemeler (yay, ok, çeşitli aksesuarlar) geliştirilmesi

ü  Spor yaralanmalarının incelenmesi, kişiye olan zararının azaltılması veya önlenmesi kapsamında çeşitli projeler (Kanama durdurucu ve iyileşmeyi hızlandırıcı doğal ürünler geliştirilmesi) yürütülmesi

ü  Spor teknolojilerine yönelik ürün geliştirme projelerinin (süperhidrofobik malzemeler gibi) yürütülmesi

ü  Engelsiz Spor kapsamında çeşitli ürünler ve yöntemler geliştirilmesi

ü  Pilot üniversite projelerinin eğitim ve tanıtımı

 

Dış Kaynaklı yapılan projeler:

ü  Aksaray İli Sınırları İçerisinde Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Projesi Fizibilite Çalışması Aksaray Belediyesi-Aksaray Üniversitesi ortak projesi olup başvuru kabul edilmiştir.

ü  Okçuluk Sporunda Kullanılan Olimpik Yay Geliştirilmesi, İmalatı, Sertifikasyonu ve Pazarlama Sürecine Ait Fizibilite Çalışması başvurusu kabul edilmiştir.

ü  Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Teşvik Edilmesine Yönelik Spor ve Sağlık Alanında Proje Hazırlama Eğitimi’ başlıklı proje kabul edilmiştir.

ü  Engelsiz Bilgiye Bağımsız Erişim projesi ön başvurusu yapılmıştır.