Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Eylem Planı

Spor ve sağlık alanında güncel ve gelişen sektör ihtiyaçlarını gözeten bölüm ve programların açılması

Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirilmesi,

Spor ve Sağlık alanında ihtiyaç duyulan inovasyon ve Ar-Ge altyapısının oluşturulması,

İç ve dış paydaşların spor/sağlık kapsamında farkındalıklarının artırılması amacıyla çeşitli eğitim ve buluşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Belirlenen öncelikli proje başlıkları altında Ar-Ge çalışmalarının ve inovasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Spor ve sağlık alanında fiziksel ve akademik altyapının geliştirilmesine yönelik yeni projelerin yürütülmesinin sağlanması,

SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamında Aksaray Üniversitesi ve sektör adresli nitelikli yayınların (lisansüstü tezler, makale, bildiri, poster vs.) yapılması. Enstitüler bünyesinde ihtisaslaşmaya yönelik uygun programların açılmasıyla üniversite-sektör işbirliği kapsamında lisansüstü tezlerin yürütülmesi,

Proje çıktılarından pilot tesis veya prototip üretiminin gerçekleştirilmesi,

Sanayi-Sektör odaklı yayılım amacıyla işbirliklerinin gerçekleştirilmesi,