Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Eylem Planı

ü  Spor ve sağlık alanında güncel ve gelişen sektör ihtiyaçlarını gözeten bölüm ve programların açılması,

ü  Bölge ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireyler yetiştirilmesi,

ü  Spor ve Sağlık alanında ihtiyaç duyulan inovasyon ve Ar-Ge altyapısının oluşturulması,

ü  İç ve dış paydaşların spor/sağlık kapsamında farkındalıklarının artırılması amacıyla çeşitli eğitim ve buluşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

ü  Belirlenen öncelikli proje başlıkları altında Ar-Ge çalışmalarının ve inovasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

ü  Spor ve sağlık alanında fiziksel ve akademik altyapının geliştirilmesine yönelik yeni projelerin yürütülmesinin sağlanması,

ü  SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI kapsamında Aksaray Üniversitesi ve sektör adresli nitelikli yayınların (lisansüstü tezler, makale, bildiri, poster vs.) yapılması. Enstitüler bünyesinde ihtisaslaşmaya yönelik uygun programların açılmasıyla üniversite-sektör işbirliği kapsamında lisansüstü tezlerin yürütülmesi,

ü  Proje çıktılarından pilot tesis veya prototip üretiminin gerçekleştirilmesi,

ü  Sanayi-Sektör odaklı yayılım amacıyla işbirliklerinin gerçekleştirilmesi,