Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Temel Stratejiler

Temel Stratejiler

Programın Amacı:

ü  Bölgenin ve üniversitenin sahip olduğu potansiyeller ve kaynak donanımları dikkate alınarak, Spor ve Sağlık alanında ihtisaslaşmak suretiyle bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak,

ü  Bölgenin spor ve sağlık alanındaki rekabet gücünün artırılması amacıyla yeni istihdam alanları ve katma değerli ürünlere yatırım yapılmasını sağlayacak projeler geliştirmektir.

Programın Hedefleri:

ü  Başta Aksaray ili olmak üzere üniversitenin ve bölgenin, sağlık ve spor kapsamındaki inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetinin geliştirilmesi.

ü  Spor ve Sağlık sektörü ile ilgili proje odaklı yatırımların verimlilik düzeyinin ve ulusal/uluslararası platformlardaki rekabet gücünün artırılması.

ü  Üniversitede yapılacak Ar-Ge faaliyetlerinin sanayiye aktarılması ve ekonomik değeri olan yeni ürünlere dönüştürülmesi ile Aksaray ili bünyesinde yeni istihdam olanaklarının oluşturulması.

ü  Toplumsal kalkınmanın hızlandırılması ve bölgesel gelir artışının sağlanması.

ü  Spor, spor hekimliği, sporcu beslenmesi, fiziksel aktivite, spor turizmi, obezite, engellilerin spora katılımı gibi alanlarda yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ve düzenlemeler ile bölgenin gelişimine katkı sağlanması.