Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Yürütme Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Çalıştığı Birim

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ

Yürütme Kurulu Başkanı

(Rektör Yrd.)

Rektörlük

Dr. Öğr. Üyesi Lalehan AKYÜZ

Üye

(Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü)

Teknik Bilimler MYO. Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Prof. Dr. Namık ÖZKAN

Üye

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Fatih ALGI          

Üye

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü

Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ

Üye

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Hülya BAKIRTAŞ

Üye

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Doç. Dr. Emre ARSLAN

Üye

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Güler DURU AŞİRET

Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü