Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Yürütme Kurulu

Adı Soyadı

Görevi

Çalıştığı Birim

Prof. Dr. Engin DELİGÖZ

Yürütme Kurulu Başkanı

(Rektör Yrd.)

Rektörlük

Öğr. Gör. Dr. Okan KAMİŞ

Üye

(Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü)

Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordintörlüğü

Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ

Üye

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Hülya BAKIRTAŞ

Üye

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Prof. Dr. Emre ARSLAN

Üye

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Güler DURU AŞİRET

Üye

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü