Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Yönetim

                            Prof. Dr. Engin DELİGÖZ

                               Yürütme Kurulu Başkanı

                    Dr. Öğr. Üyesi Lalehan AKYÜZ

   Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü