Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Proje Ön Başvuru Duyurusu

Sayın Araştırmacı,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve bölgesel kalkınma odaklı projeleri destekleyecektir. Bu bağlamda Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma kapsamında belirlenen 8 ana başlığa ait proje çağrısı açılmıştır.

Bu program kapsamında sunulacak olan proje önerilerinin hem bölgesel kalkınmaya yönelik, hem de katma değerli ürünlerin üretilme potansiyelini ve bölgenin rekabet gücünü artıracak şekilde olması hedeflenmektedir.

Proje başvuruları aşağıdaki 8 ana başlık içeriğinde değerlendirilecek olup, ilgili projelerin sürdürülebilir etkisi önem arz etmektedir.

-          Bisikletle Güvenli, Hızlı Ulaşım ve Yaygınlaştırma

-          Geçmişten Geleceğe Okçuluk

-          Engelsiz Spor

-          Sporcu Sağlığı ve Beslenme Bilinci

-          Spor ve Sağlık Teknolojileri ve Spor Analitiği

-          Sürdürülebilir Sporla Obezitenin Önüne Geç

-          Spor Yaralanmalarının Araştırılması ve Önlenmesi

-          Pilot Üniversite Projelerinin Eğitim ve Tanıtımı

Proje başvuruları iki aşamalı yapılacak olup 1. aşama başvurusu sonrasında projeler ilgili kurul tarafından değerlendirilecek ve 2. başvuru yapmaya uygun görülen projeler için tekrar proje çağrısına çıkılacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 31/01/2020 olarak belirlenmiştir.

1. aşama başvurusu için “Proje Ön Başvuru Formu” duyuruda ve Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü web sayfasında Dokümanlar başlığı altında verilmiş olup form içeriği doldurulurken ilgili açıklamalar dikkate alınarak titizlikle doldurulması önem arz etmektedir. Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı evrakların EBYS üzerinden veya elden Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

 NOT: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, veteriner hekimlikte uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da eczacılıkta uzmanlık eğitimini tamamlamış Aksaray Üniversitesinde görev yapan araştırmacılar Proje Yürütücüsü olarak görev alabilir.

Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Diğer Duyurular