Aksaray Üniversitesi
Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
Hedefler

Kısa vadeli Hedefler:

1-Okçuluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin donanımının oluşturulması,

2-Spor ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması ve donanımının oluşturulması,

3-Spor ve sağlık alanında güncel ve gelişen sektör ihtiyaçlarını gözeten bölüm ve programların açılması,

4-Aksaray Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen spor faaliyetlerinin artırılması,

5-Spor ve sağlık alanında saha araştırmalarının yapılması ve özel sektör ile işbirliklerinin geliştirilmesi,

6-Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile protokollerin gerçekleştirilmesi,

7-Spor ve Sağlık alanında ihtisaslaşma süreci ile ilgili çalıştay/konferans ve sempozyumların düzenlenmesi ve proje çağrılarının oluşturulması,

8-İç ve dış paydaş eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve akademik personelin uluslararası ortaklı projeler konusunda teşvik edilmesi,

9-Spor ve sağlık alanında tez çalışması yapan yüksek lisans ve doktora öğrencileri sayısının artırılması,

 

Orta Vadeli Hedefler:

1-Belirlenen proje başlıklarına göre spor ve sağlık alanında Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesi,

2-Pilot üretimlerin gerçekleştirilmesi, marka/tescil çalışmalarının ve patent başvurularının yapılması,

3-Üniversite TTO biriminin güçlendirilmesi ve TTO’ da spor ve sağlık alanında faaliyet gösteren firma sayısının artırılması,

4-Bölgesel kalkınma faaliyetlerini geliştirmek için Üniversite-Sanayi işbirliklerinin artırılması,

5-Ulusal Turnuvalar için Aksaray’ın önemli bir merkez haline gelmesi

 

Uzun Vadeli Hedefler:

1-Geliştirilen katma değerli ürünlerin endüstriyel üretimi ile bölgeye yayılım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

2-Elde edilen proje çıktılarından SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI indeksli yayınların yapılması,

3-Sağlık ve Spor alanında geliştirilen ürünlerin ticarileşmesi sonucu bölge ekonomisine katkı sağlanması,

4-Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile yapılacak protokoller ve yatırımlar ile bölgenin spor ve sağlık amaçlı turizm ve spor organizasyonlarının yapılabildiği bir cazibe merkezi haline getirilmesi,

5-Uluslararası turnuvaların Aksaray’da yapılması,